Cerca
Close this search box.

Buon giorno

Yasujiro Ozu

con
Keiji Sada, Yoshiko Kuga, Chishu Ryu, Kuniko Miyake, Haruko Sugimura

Giappone 1959

versione originale sottotitolata