Cerca
Close this search box.

Viaggio a Tokyo

Yasujiro Ozu

con
So Yamamura, Chishu Ryu, Chiyeko Higashiyama, Kuniko Miyake

Giappone 1953

versione originale sottotitolata